Jeśli tu trafiłaś/eś, to prawdopodobnie szukasz pomocy, wsparcia lub informacji.

Zachęcam Cię do zapoznania się z moją ofertą.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, lub chcesz się umówić na konsultację, skontaktuj się ze mną.

 

" Określenie czym jest zdrowie i choroba jest z punktu widzenia psychologicznego proste. Jest to sprawa utożsamiania się ze swoim Ja lub odrzucania go.

Jeżeli człowiek identyfikuje się z rozwijającym się w nim Ja, nie hamuje swoich twórczych dążeń w kierunku znajdowania przyszłych rozwiązań, a przeciwnie, odrzuca to, co nie jest organicznie z nim związane, jego własne, a więc nie jest dla niego życiowo interesujące i zaburza jego relację figura/tło, wtedy można powiedzieć, że jest to człowiek psychologicznie zdrowy.

I przeciwnie, jeśli sam siebie odrzuca, wyobcowuje i z powodu błędnej identyfikacji próbuje zniszczyć swoją własną spontaniczność, wtedy czyni swoje życie nużącym, bolesnym i pogmatwanym"

Perls i in. 1951, str. 235