Linki

Wirtualny przewodnik Psychoterapia po ludzku, wydany przez wrocławskie
Stowarzyszenie „Intro”, zawierający rzeczowe informacje o różnych rodzajach
i formach terapii: