Psychoterapia Gestalt

Czym jest terapia Gestalt?

Terapia Gestalt ma na celu utrzymanie i harmonijny rozwój w pełni dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego. To nie „leczenie”, „naprawianie” jakichkolwiek zaburzeń, gdyż według filozofii Gestalt, każdy ma prawo do odmienności i oryginalności, do swojego własnego sposobu przeżywania, odczuwania, widzenia świata.

Terapia ta ma na celu osobisty rozwój, poszerzanie ludzkiego potencjału. Jest ukierunkowana na zdrowie i osobiste szczęście.

Gestalt czerpie między innymi z psychoanalizy, z terapii ciała, z psychodramy, podejścia fenomenologicznego i egzystencjalnego oraz z filozofii orientalnych.
Łączy w sobie zmysłowe, emocjonalne, intelektualne, społeczne i duchowe wymiary – dzięki czemu integruje ludzkie istnienie; „ciało może się wypowiedzieć, a słowo ucieleśnić”.

W terapii ważna jest:

  • świadomość aktualnego doświadczenia, czyli tego co dzieje się tu i teraz,
  • świadomość własnych emocji i odczuwania ich w ciele,
  • prawdziwy kontakt z innymi,
  • twórcze dopasowanie do środowiska,
  • uświadomienie sobie wewnętrznych mechanizmów, które zmuszają nas do stosowania zachowań nieadekwatnych do sytuacji i przez to nie rozwiązujących naszych problemów.

Dla kogo?

Z terapii może skorzystać każda osoba, która pragnie powiększyć swój ukryty potencjał, po to by polepszyć jakość swojego życia.
Terapia jest odpowiednia dla osób w każdym wieku, z różnych środowisk kulturowych i w różnych sytuacjach.

Mogą z niej odnieść korzyść osoby przeżywające konflikt, rozstanie, doświadczające trudności w porozumiewaniu się z innymi, których dotyka samotność, żałoba, depresja, osoby bezrobotne, odczuwające zmęczenie, niepokój czy roztargnienie, przeżywające kryzys duchowy itp.

Terapia nie tylko przynosi poszerzenie własnej świadomości, ale również pozwala wypróbować nowe rozwiązania w komfortowych warunkach gabinetu i przy wsparciu terapeuty, dzięki czemu możemy „poczuć jak” będziemy się czuli w nowych sytuacjach. To sprawi, ze łatwiej nam będzie przenieść nowe zachowania do codziennego życia.

W terapii ważne są aktualne przeżycia Klienta, hamujące jego rozwój lub utrudniające mu realizację jego celów życiowych.
Klient pracuje w takim tempie i na takim poziomie, jaki mu odpowiada. Terapeuta Gestalt towarzyszy mu w tej swoistej drodze do siebie samego. Jednak to sam Klient wyznacza, w jakim tempie i na jakim poziomie chce nią podążać. Jest odpowiedzialny za swoje wybory. Terapeuta i jego Klient są partnerami, których łączy wzajemna, autentyczna relacja.